สไลด์

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียนรู้"Webbog"

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์สุจิตตรา   จันทร์ลอย
                  ของ
มยุรี  ภูทองอูบ(โอ๋)
นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 13 หมู่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่ ทำงาน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

บทความดี ๆ

บอกเพื่อนด้วย Link:
  1. ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็กว่า ห้ามไปเล่นในรถ หรือรอบ ๆ ตัวรถโดยเด็ดขาด
  2. ต้องหมั่นดูแลลูกเสมอว่า สถานที่ที่ลูกเล่นอยู่นั้น มีรถผ่านไปผ่านมา หรือมีรถเข้ามาจอดใกล้ ๆ หรือไม่
  3. ก่อนใช้รถ พ่อแม่เองต้องตรวจดูรอบ ๆ รถก่อนเพื่อความปลอดภัย และแน่ใจได้ว่าไม่มีเด็กอยู่ในบริเวณนั้นจึงจะถอย หรือเดินหน้า
  4. การถอยรถออกจากบ้าน ขอให้ใช้ความระมัดระวัง และหมั่นดูกระจกหลัง กระจกข้างบ่อย ๆ
  5. สอนให้ลูกรู้ว่า เวลาที่ผู้ใหญ่เข้าไปสตาร์ทเครื่องรถ หรือถอยรถ ลูกต้องอยู่ให้ห่างจากรถให้มากที่สุด
  6. เก็บของเล่นเด็ก รถจักรยานของลูก หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ห่างจากที่จอดรถ
  7. อย่าเชื่อใจในเทคโนโลยีที่ติดมากับตัวรถมากไปกว่าเชื่อใจในตัวเอง

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

โดย  อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย

ประวัติ

นางมยุรี  ภูทองอูบ (โอ๋)
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 
ตำแหน่ง    ครูอัตราจ้าง
โทร.085 - 2911513